Tips til put and take fiskeri

I put and take søen finder du bækørred, regnbueørred samt den gyldne variant af regnbueørreden guldørred. Ørrederne kan fanges på en lang række af forskellige agn, men det varierer meget fra dag til dag, hvad fiskene hugger på. Derfor er det godt at have nogle forskellige agn i grejæsken. Med blink, woblere og spinnere får man hurtigt affisket et stort område, og er ørrederne sultne, jagter de gerne en kunstagn som lokkende tøffer forbi dem. Ørrederne kan bl.a. også fanges på PowerBait eller en ganske almindelig regnorm.

Ørreder på blink og wobler

Ørrederne har forholdsvist store munde, og vil sagtens kunne gabe over et stort blink eller en stor wobler, alligevel bruges der ofte meget små udgaver af begge dele i put and take søerne. De små blink, woblere og spinnere kastes ud, og spinnes ind i et tempo, så de går rigtigt i vandet. Blinket skal flakse fra side til side, wobleren skal grave sig lidt ned i vandsøjlen og bladet på spinneren skal dreje rundt om spinneren. Til spinnefiskeri kan det være en fordel at have fletline på fiskehjulet. Fletlinen er stærk og tynd, det giver længere kast og samtidigt er fletlinen ikke elastisk som en almindelig fiskeline er, det gør at man har bedre føling med agnen. Fletline er ikke gennemsigtig som almindelig fiskeline er, derfor er det en god ide at binde 1 meter almindelig fiskeline for enden af fletlinen inden blinket, spinneren eller wobleren bindes på.

Ørreder på PowerBait

PowerBait er en kunstig dej, som er udviklet til put and take søens ørreder. Dejen kan fiskes både passivt og aktivt, altså kan den spinnes ind eller ligge stille i vandet. Til fiskeri med PowerBait bruges en lille trekrog. Rundt om trekrogen formes en klump af PowerBait. Skal der fiskes passivt, kan klumpen bare være rund, men skal der fiskes aktivt, kan det give bonus at give klumpen et klem, så den får form som en ske. Skeformen gør, at klumpen bevæger sig fra side til side i vandet, når den spinnes ind, det kan ørrederne ikke stå for!
Ved aktivt fiskeri behøver man kun en trekrog, en klump PowerBait og et lille splithagl. PowerBait flyder i vandet, og det lille splithagl som monteres på linen 30 cm foran krogen, gør at hele anordningen synker langsomt. Det hele kastes ud, og når det har ramt bunden spinnes det langsomt ind.
Ved passivt fiskeri med PowerBait kan den samme anordning bruges. Der monteres bare lidt mere bly på linen inden fiskeriet går i gang. Når der er kastet ud synker blyet til bunden, imens klumpen af PowerBait svæver 30 cm over bunden. Linen strammes forsigtigt op, og stangen lægges i en stangholder. Når ørreden hugger på klumpen af PowerBait, kan det tydeligt ses på spidsen af stangen, når den står i en stangholder. Når der er bid gives der modhug.

Ørreder på regnorm

En levende regnorm kan være det der virker, på dagen hvor put and take søens ørreder ellers ikke gider at hugge. Regnormen fiskes under et flåd, sådan at regnormen svæver 30 - 50 cm over bunden. Brug så småt et flåd som muligt, det gør at ørreden ikke så nemt mærker modstand, når den skal trække flådet under. Regnormen fiskes på en lille enkeltkrog, og 20 cm over regnormen monteres et lille splithagl. Der må ikke monteres så mange splithagl at flådet synker! Når der er bid på regnormen bliver flådet trukket under eller det bevæger sig hurtigt til siden. Når der er bid gives der modhug.

 

Læs mere om fiskeri efter regnbueørreder her

PowerBait til put and take søens regnbueørreder.

Bobleflåd og regnorm.

Små woblere og blink.